لطفا کد آزمون را وارد نماييد
مركز سنجش استعداد و توانمندی‌های مدرسه دكتر هشترودی یكی از خدمات ویژه‌ی این مركز می‌باشد كه در راستای استعدادیابی و توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه‌ی خدمات مشاوره به دانش‌آموزان و آموزش خانواده ایجاد گردیده است.